Trädgård

Dammanläggning

Dammanläggning

Jerrys sten och trädgård utför alla sorters arbeten i din trädgård/park. Vi erbjuder bland annat nyanläggning av trädgårdar, gräsklippning, beskärning av träd och buskar samt ansning av rabatter och häckar. Vintertid hjälper vi bland annat till med snöskottning av uppfarter och gångar.